מי אנחנו

האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל הוקם כאגודה בשנת 1976. זהו איגוד עובדים מקצועי, החבר במעמד עצמאי בארגון ההסדרות החדשה, באגף לאיגוד מקצועי.

האיגוד הישראלי חבר בפדרצית הבינלאומית של איגודי הטייסים IFALPA, ופועל במישור הבינלאומי בנושאים רבים הקשורים לתעופה מסחרית.

יוצא לאור על ידי איגוד הטייסים הישראלי 

יו"ר: מידן בר

עורך: אהרון לפידות

מערכת: גדעון מנדלסון, עופר קוטלש, רן גפני (צלם המערכת), מירי יפרח (מעצבת)

יוצא לאור על ידי איגוד הטייסים הישראלי יו"ר: מידן בר אתר: https://www.isralpa.org.il  מייל: Editor@iviation.news עורך: אהרון לפידות מערכת: גדעון מנדלסון, עופר קוטלש, רן גפני (צלם המערכת), מירי יפרח (מעצבת)